Vill du veta mer?

Behöver du ökat kreditutrymme till nya satsningar? EKN:s garantier gör det möjligt att göra fler affärer och växa globalt. Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss till dig.

EKN

Möjligheter för underleverantörer oavsett bransch.

Ditt företag sysslar kanske med export, fast du inte tänker på det. Alla underleverantörer till svenska exporterande företag är en viktig pusselbit. Därför är det självklart för oss på EKN att stötta även er. Vi erbjuder en rad tjänster som hjälper dig att möta dina kunders krav.

Jag behöver ökat kreditutrymme och vill veta mer.

Ökad rörelsekredit från banken

Många underleverantörer till exporterande bolag behöver hjälp med ökat kreditutrymme. Kanske haltar kassaflödet på grund av långa betalningsvillkor?

Lån till investeringar från banken

Behöver du göra nya investeringar för att kunna växa med dina exporterande kunder? Det kan handla om investeringar i produktionsutrustning och maskiner i Sverige.

När kunden kräver förskottsgaranti

När du gör en exportaffär vill du gärna ha en del betalt i förskott. Din kund som betalar i förskott vill ofta ha en säkerhet, en bankgaranti, om något skulle gå fel med leveransen.

Se hur TEXO kunde ta storordern.

När TEXO i Älmhult fick en stororder efterfrågade kunden en förskottsgaranti som skulle tagit upp en stor del av TEXO:s säkerhetsutrymme på banken. Då gick EKN in och försäkrade bankens risk.

Läs mer här >>

Utan EKN hade kanske affären inte blivit av.

I Sverige finns tusentals små och medelstora bolag som är underleverantörer till exportindustrin. De är helt avgörande för en framgångsrik export. Ett av dem är TEXO i Älmhult, som tillverkar avancerade vävmaskiner till pappersindustrin.

TEXO har funnits sedan 1943 och har kunder i 35 länder. Genom åren har de levererat över 1100 vävmaskiner. De fick hjälp av EKN i samband med en order från ett svenskt dotterbolag till en global storkoncern.

– För oss var det en exceptionellt stor order, som ökar årsomsättningen från 60 till 120 miljoner kronor, berättar Anders Svensson, vd på TEXO.

Lång leveranstid krävde förskottsbetalning

Eftersom TEXO säljer komplexa maskiner och system så är leveranstiderna ofta långa. I det här fallet var det 12 månader.

– För att vår likviditet inte skulle bli för ansträngd behövde vi en förskottsbetalning från vår kund. Det ledde till att kunden ville ha en förskottsgaranti för att känna sig trygg. Men med tanke på affärens storlek, så skulle förskottsgarantin ha tagit upp en stor del av vårt säkerhetsutrymme hos banken. säger Anders Svensson.

Eftersom banken ansåg att risken var för stor blev lösningen att vända sig till EKN, som gick in och försäkrade bankens risk och frigjorde därmed kreditutrymme för TEXO.

– Utan EKN:s hjälp hade vi kanske tvingats säga nej till ordern. EKN har under hela affären givit oss bra support och är mycket lätta att ha att göra med, avslutar Anders Svensson.

TEXO

Bransch: Vävmaskiner till pappersindustrin
Marknad: 35 länder
Omsättning: 60 miljoner
Behov: Öka kreditutrymmet för en förskottsgaranti
EKN:s lösning: Motgaranti som täcker bankens risk

Vill du veta mer?

Behöver du ökat kreditutrymme till nya satsningar? EKN:s garantier gör det möjligt att göra fler affärer och växa globalt. Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss till dig.

Vilken lösning passar dina behov?

Gå till vår garantiguide >>

Guida mig

Stora fördelar
också för banken.

Genom att involvera EKN tidigt i affären kan bankens handlingsutrymme utökas. I de lägen då banken har svårt att ställa ut lån, så öppnas nya möjligheter genom att lämna över risken till EKN. Och du får en nöjd kund som kan expandera och göra fler affärer.

Läs mer

Vill du veta mer?

Behöver du ökat kreditutrymme till nya satsningar? EKN:s garantier gör det möjligt att göra fler affärer och växa globalt. Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss till dig.