Bra!

Vi berättar gärna mer. Fyll i dina uppgifter nedan, så kontaktar vi dig.

EKN

Få lån med ränterabatt.
Väx globalt.

Ny finansieringslösning från EKN täcker 80 procent av bankens kreditrisk och det blir lättare för dig att få lån. Dessutom till en lägre kostnad. Bra för banken – världens möjligheter för dig.

Världens möjligheter – för alla

Vi gör det enklare för dig att ta nästa steg i din exportsatsning. Våra garantier gör det möjligt att öka din konkurrenskraft och öppna dörrar till nya marknader.

Finansiering med ränterabatt

En smart lösning där EKN i samarbete med EIF (European Investment Fund) möjliggör finansiering för satsningar som annars kanske inte hade blivit av.

Fördelar för dig
och för banken

Banken får en lägre kreditrisk och kan därmed säga ja till flera lån. Dessutom kan banken erbjuda dig ett lägre pris. Mer pengar till dig med minskad risk för banken.

En enklare resa från idé till exportsuccé

Rementes mål är att bli världsledande med sin app för personlig utveckling. Tack vare den nya lösningen från EKN och EIF (European Investment Fund) kunde Swedbank stå för en stor del av finansieringen. Och succén är ett faktum.

Svensk hälsoapp slår globalt

Remente är en app som likt en digital livscoach skapar mentalt välbefinnande. Appen har blivit populär i engelskspråkiga länder och är topprankad internationellt när användare söker efter appar inom personlig utveckling.

Företaget ser en stor potential både i USA, Storbritannien och Australien, vilket kräver rörelsekapital till marknadsföring. Men lånefinansierat rörelsekapital är ofta en utmaning för företag som likt Remente är relativt nystartade.

Lägre risk, snabbare resultat

Swedbank trodde mycket på Rementes idé, men hade inte vågat gå in i ett så tidigt skede utan lösningen från EKN och EIF (European Investment Fund). Tack vare 80 procentig riskavtäckning kunde banken nu finansiera två tredjedelar av satsningen. Almi tog sedan den sista delen.

För Remente är detta startskottet på nästa fas i satsningen mot att bli världens ledande hälsoapp.

– Utan EKN hade vi aldrig fått bankfinansieringen som vi behöver för att fortsätta växa globalt. Från första kontakt har EKN visat stor flexibilitet och vilja att sy ihop affären. Det som verkligen slår mig är vilken fantastisk möjlighet den här lösningen innebär för oss och andra startups att få trycka på knappen och kunna uppfylla vår internationella potential, säger David Brudö, vd på Remente.

Remente

Bransch: Health tech
Marknad: Appen finns i ett 70-tal länder, fokus engelskspråkiga
Omsättning 2017: ca 2 miljoner kronor
Behov: Rörelsekapital internationell expansion
EKN:s lösning: Rörelsekreditgaranti i samarbete med EIF (European Investment Fund)

EU:s garantiprogram

Löper till 2020 och används av 38 andra länder, både inom EU och länder associerade till EU:s Program Horizon 2020. Garantin stöds av InnovFin:s garantiinstrument för små och medelstora företag, med finansiellt stöd från Europeiska unionen inom ramen för Horizon 2020 Financial Instruments och Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) som inrättades som en del av Investeringsplanen för Europa. EFSI:s syfte är att bidra till finansiering och genomförande av produktiva investeringar inom Europeiska unionen och att säkerställa ökad tillgång till finansiering.

Nyfiken?

Vi berättar gärna mer. Fyll i dina uppgifter nedan, så kontaktar vi dig.

Garantier som ger dig världens möjligheter

Vilken lösning passar dina behov och din exportaffär?
Gå till vår garantiguide.

Guida mig

Nyfiken?

Vi berättar gärna mer. Fyll i dina uppgifter nedan, så kontaktar vi dig.